top of page

גבר גבר

בעולם המודרני הולכים ונעלמים הגבולות בין הגברים לנשים. מיהו הגבר המודרני?

האם נשאר בו זכר לאדם קדמון? האם טבועה בו הסקרנות לגלות יבשות חדשות? האם נשארו מאפיינים גבריים בעולמנו?

מאז ומתמיד סיפרו התכשיטים על העונד אותם. אם כן, בימנו אנו, מהו התכשיט לגבר?

אתם מוזמנים למסע בעולם תכשיטים גבריים, תכשיטים ופריטים שנעשו על ידי סטודנטים לצורפות בהשראת נושאים גבריים "טיפוסיים" לגברים באהבה.

בחסות H.Stern

אוצרת התערוכה - גלית רשף

פרזנטציה - מוטי אבידן

הוצגה בקניון רמת אביב, תל אביב 2011

bottom of page