top of page

נהלים ותעודות

הקורסים בסדנה לצורפות של יעל שקדי מתקיימים ברחוב זאב גלר 32, כפר סבא. הסדנה מציעה מגוון רחב של קורסים ללימודי צורפות: לימודי בסיס, לימודי סדנאות, לימודי התמחויות להרחבה והעמקת הידע בתחום הצורפות והשתלמויות קצרות בצורפות ותכשיטנות. קבוצות הלימוד הן קטנות ובכל כיתה נוכחות שתי מורות.
 

 • לימודי הצורפות השנתיים בסדנה מתקיימים לאורך שנת לימודים אקדמית

 • הלימודים מתקיימים פעם בשבוע

 • לימודי יסודות הצורפות כוללים 300 שעות לימוד אקדמיות במסלול שנתי

 • קורסי המשך בקורסים שנתיים כוללים 150 שעות לימוד 25 מפגשים של 6 ש”ל אקדמיות

 • ההשתלמויות המקצועיות הקצרות והאינטנסיביות כוללות 1-6 מפגשים בהתאם לנושא הקורס

 • החופשות בקורסים השנתיים מקבילות לחופשות משרד החינוך, למעט החופש הגדול

 

 

תעודות
 

 • תעודה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תינתן לבוגרי קורס יסודות הצורפות בלבד אשר עומדים בתנאים.

 • תעודה של הסדנה לצורפות של יעל שקדי תינתן לבוגרי המסלול המלא יסודות הצורפות, צורפות פלוס, גילוף מודלים בשעווה וריינו.

 

בנוסף,

 • פיקדון חיילים – לימודי יסודות הצורפות מוכרים לחיילים משוחררים ובוגרי השירות הלאומי על חשבון הפיקדון.

 • שנת שבתון למורים ועובדי הוראה – הלימודים מוכרים כלימודי חובה למורים לאמנות (לפי אישור אישי מראש) וכלימודי רשות והשלמה לכל המורים.

 • גמולים למורים – הלימודים בסדנה מוכרים לגמולים למורים מתאימים לפי אישור אישי מראש.

 • גמולים לעובדי מדינה – הלימודים מוכרים לגמולים לעובדי מדינה מתאימים – לפי אישור אישי.

 • משרד הביטחון – הלימודים מוכרים ע”י משרד הביטחון (משהב”ט).

 • משרד הקליטה – הלימודים מאושרים על ידי משרד הקליטה, לפי אישור אישי.

לוגו-משרד-הבטחון-הקרן-והיחידה-להכוונת-חיילים-משוחררים
משרד-העבודה-הרווחה-והשרותים-החברתיים-אגף-בכיר-להכשרה-מקצועית-ופיתוח-כח-אדםלוגו
bottom of page