top of page

Jewels & City

תכשיטים בהשראת העיר הגדולה.
מדרכות, כבישים, חלונות ומבנים היוו תשתית רעיונית ועיצובית ממנה בנו הסטודנטים את תכשיט פרוייקט הגמר. חלונות הפכו לתליונים. מדרכות לטבעות. 

מגדלים לצמידים. בדרך מיוחדת נבתה תערוכת תכשיטים אורבנית.

 

בחסות מודי קרמיקה

אוצרת התערוכה - גלית רשף

פרזנטציה - סיגל בצלאל

הוצגה בקניון רמת אביב, תל אביב 2018

bottom of page